Úvod  » komíny  » uhýbané komíny


Uhýbané komíny

Uhýbané komíny je možné stavět dle ČSN 73 4201 pro tuhá paliva s max úhybem 30°. Doporučují se úhyby okolo 15° od svislé osy komínu. U uhýbaných komínů musí být zajištěno čištění po celé délce komínu (tzn. že se musí použít kolena s čistícími otvory nebo musí být umístěn čistící a kontrolní otvor v jejich bezprostřední blízkosti. Samozřejmostí je pro tyto komíny výpočet spalinové cesty, který je podkladem pro revizní zprávu spalinové cesty. 

 

U přetlakových plynových spotřebičů je možné komín odchýlit od svislice až o 45°, ale opět musí být zajištěna kontrola a čištění a vše musí být podloženo výpočtem spalinové cesty.

 

Doporučuje se uhýbané komíny stavět až jako poslední možnost, pokud není jiné vhodnější řešení. S návrhy a realizacemi těchto komínů máme spoustu zkušeností a proto se na nás můžete obrátit.

 

 

 

PŘÍKLADY REALIZACÍ UHÝBANÝCH NEREZOVÝCH KOMÍNŮ

Nerezový komín Schiedel Permeter s úhybemNerezový komín Schiedel Permeter s úhybemNerezový komín Schiedel ICS25 stavěný dodatečně s úhybemNerezový komín Schiedel ICS25 stavěný dodatečně s úhybemMobil: +420 777 540 700, E-mail: info@krby-kaspar.cz
Copyright © 2012 - 2024 Krby Kašpar - Dodávka krbů a komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková