Úvod  » komíny  » komíny pro dřevostavby


Komíny pro dřevostavby

Pokud by jste rádi měli zdroj vytápění v podobě kamen nebo krbové vložky v dřevostavbě nebo v budově, kde jsou dřevěné stropy je nezbytné věnovat pozornost především provedení komína, kouřovodů, ale i spotřebičů, které mohou být příčinou požáru.

 

Kouřovody, které jsou přirozeně větrané musí být nainstalovány ve vzdálenosti minimálně trojnásobku jejich průměru (min. však 450mm) od hořlavého materiálu. Nejmenší vzdálenost se může snížit na 1,5 násobek průměru, ale pouze za předpokladu, že mezi kouřovodem a hořlavým materiálem bude nehořlavý materiál (materiál reakce třídy na oheň A1 nebo A2). POZOR!! Je nezbytné aby za tímto materiálem byla vzduchová mezera, mohlo by dojít k přenášení tepla a vzniku požáru. Tento postup je vhodný pro všechny neizolované kovové kouřovody, ale i spotřebiče na pevná paliva.

 

U komínů, které jsou izolované a s kovovým pláštěm tedy vícevrstvé systémy vždy výrobci uvádějí v zatřídění za písmenem G (nebo O) najdete minimální vzdálenost povrchu komína od hořlavých stavebních materiálů (obvykle 50 až 100 mm) v odvětrávaném prostoru. Je-li potřeba projít s komínem nebo kouřovodem hořlavou stěnou nebo stropem, je nutné použít certifikované bezpečnostní nehořlavé prostupy, které bezpečně oddělí komín od hořlavých konstrukcí a tím přeruší tepelné mosty.

 

Spotřebiče, které jsou na podlaze musí být osazené na nehořlavé podložce (plech nebo sklo pod kamna. Tato podložka musí být dostatečně velká, aby zabránila vzplanutí hořlavé podlahy při vypadnutí žhavého z topeniště.
Mobil: +420 777 540 700, E-mail: info@krby-kaspar.cz
Copyright © 2012 - 2024 Krby Kašpar - Dodávka krbů a komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková