Úvod  » krbová kamna  » teplovodní krbová kamna


Teplovodní krbová kamna

Teplovodní krbová kamna zajišťují ohřev vody prostřednictvím teplovodního výměníku, který je nejčastěji součástí krbových kamen. Teplá voda je využita buď k přímému vytápění objektu nebo je akumulována v nádržích. Teplovodní výměník bývá nejčastěji instalován spolu s elektrickým nebo plynovým kotlem tak, aby soustava byla propojena s kamny. Pokud se zatopí v kamnech, kotel se vypne. Teplovodní výměník je schopný předávat do topné soustavy přibližně kolem 60 - 70 % z celkového topného výkonu. Teplovodní krbová kamna mají vyšší nároky na spalinovou cestu z důvodu nižší teploty spalin. Zejména důležité je správně dimenzovaný komín. Kamna s teplovodním výměníkem jsou vhodná do všech objektů hlavně díky rychlému a stejnosměrnému nárůstu tepla ve všech místnostech.

 

Jelikož se nejedná o levnou záležitost je nutné před koupí posoudit k jakému účelu krbová kamna spolu s výměníkem budou sloužit. Pokud chcete využívat výměník pouze na užitkovou vodu s bojlerem, není třeba si pořizovat kamna s vysokým výkonem.

VÝHODY:

 

NEVÝHODY:

 

Jak si vybrat správný výkon

 

Důležitým kristériem pro volbu výkonosti kamen je prostor, který bude nutné vytopit. Zhruba platí, že 1 kW vytopí přibližně 25 m3. Další důležité parametry jsou např. i tepelněizolační vlastnosti objektu. Je proto vhodné před koupí konzultovat výběr krbových kamen s výměníkem s odborníkem.

 

Pokud si vyberete nízký výkon, bylo by možné, že nevytopíte všechny místnosti dostatečně. V opačném případě může hrozit přetopení místností, zanášení komína, dehtování výměníku apod. Pokud si chcete pořizovat kamna s vyšším výkonem, vyplatí se koupit i akumulační nádrž, ve které se ohřívá voda do zásoby. Zároveň je důležité aby voda ve výměníku měla dostatečnou teplotu. Při nízké teplotě totiž může docházet k nízkoteplotní korozi nebo usazování dehtu a sazí. 

 

Pokud chcete aby kamna s výměníkem dlouho a správně fungovali je vhodné, aby výměník zapojovala odborná topenářská firma. Celý systém musí totiž splňovat předepsané bezpečnostní prvky jako je např. expanzní nádobou, oběhovým čerpadlem a pojišťovacím ventilem. Další ochranné prvky jsou proti přetopení, přetlaku páry nebo i zastavení čerpadla z důvodu výpadku elektřiny. Výpadek elektřiny je možné pojistit, pokud se nainstaluje záložný zdroj nebo vychlazovací smyčka (při výpadku elektřiny začne smyčkou proudit studená voda a tím nedojde k přehřátí výměníku. Tato smyčka musí být ale napojena na vodovodní řád, který není závislý na elektřině).

Kamna s teplovodním výměníkem se řadí, díky kvalitnímu spalování a vysoké účinnosti - přes 80 %, mezi velice úsporný způsob vytápění s nízkými emisemi.


Potřebujete si vybrat vhodnou krbovou vložku či kamna a nebaví Vás hledat u všech výrobců a prodejců? Zkuste náš konfigurátor, kde si zadáte Vaše parametry a najde Vám tak vhodný spotřebič přímo pro Vás.
Mobil: +420 777 540 700, E-mail: info@krby-kaspar.cz
Copyright © 2012 - 2024 Krby Kašpar - Dodávka krbů a komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková