Úvod  » o nás  » poradna  » poradna krbová kamna


Poradna krbová kamna

Odpovídáme na Vaše nejčastěji kladené dotazy.

 

Jak vybrat vhodná krbová kamna?

Jak orientačně vypočítat potřebný výkon krbových kamen?

Jaká krbová kamna jsou vhodná pro svislý kouřovod s funkcí komínu a jaká ne?

Jak připojit krbová kamna ke komínu?

Jaké jsou možnosti ochrany podlahy pod krbovými kamny?

Jak blízko/daleko mají být krbová kamna od hořlavých konstrukcí?

Co to je externí přívod vzduchu (centrální přívod vzduchu - CPV)? 

Jaká krbová kamna jsou vhodná do dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů?

 

Jak čistit sklo krbových kamen?

Jak vyměnit prasklé sklo krbových kamen? 

Jak vyměnit šňůru ve dvířkách krbových kamen?

Jak vyměnit prasklou výstelku krbových kamen? 

 

Jak správně a efektivně topit v krbových kamnech? 

Jak čistit teplovodní výměník krbových kamen?

 


 

Jak vybrat vhodná krbová kamna?

 

Při výběru krbových kamen bychom měli dbát na následující faktory:

 

Komín

 - vhodnost stávajícího komínu pro spotřebič nechat posoudit kominíkem a případně dodatečně postavit komín nový

 

Prostor pro kamna a bezpečné vzdálenosti

 - dle technického listu kamen ověřit bezpečné vzdélenosti od hořlavých konstrukcí a zjistit vhodnost spotřebiče pro daný prostor (jiné spotřebiče se umisťují do chaty a jiné do pasivního domu)

 

Výkon

 - dle energetické náročnosti objektu a účelu vytápění určíme výkon spotřebiče. Není vhodné výkon předimenzovat, protože dochází k přetopení prostoru a pokud snížíme výkon pomocí regulace přívodu vzduchu pro hoření, tak dojde k černání skla a nadměrnému dehtování kouřovodů a komínu.

 

Externí přívod vzduchu

- většina kamen má již dnes externí přívod vzduchu. To znamená, že vzduch pro spalování je nasáván vně budovy, a proto je hoření kamen nezávislé na změnách tlaku uvnitř budovy a hoření je tím kvalitnější. Bez externího přívodu vzduchu můžou nastat problémy např. s digestoří nebo vzduchotechnikou (rekuperace, klimatizace atd.). Tyto systémy vytvoří v budově podtlak a způsobí zpětný tah komínu a tím se dostanou do místnosti životu nebezpečné spaliny. Externí přívod vzduchu je nutností u nízkoenergetických a pasivních domů.

 

Design

- design kamen volíme dle konceptu stavby nebo místnosti.

 

S VÝBĚREM KRBOVÝCH KAMEN SI NECHTE PORADIT OD KAMNÁŘE - PŘIJĎTE K NÁM!

ZPĚT

 


 

Jak orientačně vypočítat potřebný výkon krbových kamen?

 

Pro přibližný výpočet výkonu krbových kamen potřebujeme znát objem místnosti, kde budou kamna umístěna, tepelnou ztrátu domu. Orientačně se tepelná ztráta domu je následující:

- dobře izolovaný dům (nízkoenergetický) 23W/m3

- středně izolovaný dům 35W/m3

- špatně izolovaný dům 50W/m3

- velmi špatně izolovaný dům (chaty a rekreační objekty) 80W/m3

 

Příklad:

 

Místnost o rozměrech 5x6x2,8m = 84m

Velmi špatně izolovaný dům 80W/m3

 

Výpočet:

(84 * 80) / 1000 = 6,72kW

 

Potřebný výkon pro rekreační objekt o rozměrech 5x6x2,8m s velmi špatnou izolací je zaokrouhleně 7kW.

 

VÝPOČET JE VŽDY ORIENTAČNÍ - ZÁSADNÍ JE MNOŽSTVÍ PALIVA, KTERÉ DO KRBOVÝCH KAMEN DÁTE (1KG DŘEVA = CCA 3-3,5W) 

ZPĚT


 

Jaká krbová kamna jsou vhodná pro svislý kouřovod s funkcí komínu a jaká ne?

 

Pro svislý kouřovod s funkcí komínu je možné použít pouze kamna s horním spalinovým hrdlem a vyjímatelným deflektorem, aby bylo možné zajistit čištění komínu a kouřovodů. Ideální je si nechat vhodnost kamen potvrdit písemně přímo od výrobce nebo výhradního prodejce pro ČR.

 

Kamna se zadním vývodem nesmí být ke svislému kouřovodu s funkcí komínu připojena NIKDY.

 

SVISLÉ KOUŘOVODY  S FUNKCÍ KOMÍNU MAJÍ VELKÉ UPLATNĚNÍ V BUNGALOVECH (ŠETŘÍ MÍSTO, FINANCE A MAJÍ LEPŠÍ TAH)

ZPĚT


 

Jak připojit krbová kamna ke komínu?

 

Kamna ke komínu připojujeme pouze pomocí schválených kouřovodů. Kouřovody jsou buď slabo- nebo silnostěnné. Vzhledem k delší životnosti se používají především tzv. černé silnostěnné kouřovody o tloušťce 1,5mm nebo 2mm. Kouřovod spojuje spalinové hrdlo spotřebiče a sopouch komínu. Kouřovod by měl být co nejkratší a s co nejmenším počtem směrových změn (kolen). U kouřovodů s koleny je potřeba zajistit jejich čistitelnost buď demontáží kouřovodu nebo koleny s čistícími otvory. Kolena se vyrábějí se sklony 45°, 90° nebo kolena regulovatelná v rozsahu 0°-180°. Pomocí regulovatelných kolen je možné vytvořit jakýkoliv úhel a prostřední segment obsahuje často i kontrolní otvor. Kouřovody nad 2m se doporučuje tepelně izolovat. Minimální vzdálenost kouřovodu od hořlavých předmětů je dána ČSN 73 4201.

 

PŘIPOJIT KRBOVÁ KAMNA KE KOMÍNU SMÍ POUZE KOMINÍK

ZPĚT


 

Jaké jsou možnosti ochrany spalné podlahy pod krbovými kamny?

 

Spalná podlaha pod a okolo krbových kamen musí být ochráněna např. sklem nebo plechem. Dle ČSN 73 4201 je potřeba chránit podlahu 800mm před prosklení kamen a 400mm do stran od krajních hran prosklení. Info o těchto vzdálenostech naleznete také v technickém listě spotřebiče.

 

IDEÁLNÍ OCHRANOU JE DLAŽBA, PLECH NEBO SPECIÁLNÍ KALENÉ SKLO

ZPĚT


 

Jak blízko/daleko mají být krbová kamna od hořlavých konstrukcí?

 

Bezpečné vzdálenosti od hořlavých konstrukcí naleznete v technickém listě spotřebiče. Tyto rozměry se nesmí podceňovat. 

 

NEBEZPEČNÉ JE SÁLÁNÍ KROMĚ HOŘLAVÝCH KONSTRUKCÍ TAKÉ PRO VAŠÍ ELEKTRONIKU

 

ZPĚT


 

Co to je externí přívod vzduchu "EPV" (centrální přívod vzduchu - CPV)?

 

Externí přívod vzduchu pro spalování se získává vně budovy, kde jsou kamna umístěna. Nedochází tak k negativním vlivům vzduchotechniky (digestoře, klimatizace, větráky, rekuperace atd.) na spalování ve spotřebiči. Při absenci externího přívodu vzduchu může dojít vlivem poklesu tlaku uvnitř budovy k vzniku tzv. zpětného tahu v komínu a tím by se mohly dostat životu nebezpečné spaliny do místnosti. Externí přívod vzduchu je nezbytný u nízkoenergetických a pasivních domů.

 

Nejčastěji se EPV instaluje již ve fázi hrubé stavby do podlahy před jejím finálním zalitím betonem. Pro EPV se používají plastové trubky o průměrech 100mm, 125mm a 150mm (případně je možné použít k požadovanému průměru plastové trubky obdélníkového průřezu). Větší průměry (až 300mm) jsou specifické pro otevřené krby.

 

Umístění a průměr EPV Vám rádi zakreslíme do projektu již ve fázi příprav stavby.

 

V případě, že to spotřebič umožnuje a je umístěn u obvodové stěny, je možné EPV provrtat skrz stěnu. Takto vytvořený EPV je potřeba v interiérové části izolovat, aby nedošlo ke kondenzaci vody na potrubí.

 

Vedení EPV by mělo být co nejkratší s co nejmenším počtem kolen. Obecně se doporučuje pro krb i kamna průměr EPV 150mm.

 

UMÍSTĚNÍ A DIMENZI EPV VÁM PŘIPRAVÍME NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU SPOTŘEBIČE

ZPĚT


 

Jaká krbová kamna jsou vhodná do dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů?

 

U dřevostaveb je potřeba dbát na bezpečné vzdálenosti od hořlavých konstrukcí, které jsou uvedené v technickém listě spotřebiče. Obecně platí, že se do dřevostaveb nedoporučují jednoplášťová sálavá kamna, ale doporučují se kamna dvouplášťová konvekční. Kromě těchto aspektů je nutný i externí přívod vzduchu pokud se jedná o pasivní či nízkoenergetický dům.

 

VÝBER KRBOVÝCH KAMEN KONZULTUJTE VŽDY S ODBORNÍKEM - S NÁMI

ZPĚT


 

Jak čistit sklo krbových kamen?

 

Špinavé sklo kamen nebo krbů se čistí vždy za studena. Sklo je možné čistit běžnými přípravky na čištění skel kamen a krbů, ale pokud je sklo designovým potiskem, tak se doporučuje čistit sklo pouze čističi schválenými výrobcem kamen nebo vlhkým hadrem a jemným popelem. V případě skla s potiskem určitě kontaktujte výrobce, který čistič zvolit, protože některé čističe jsou agresivní a mohou potisk poškodit. Výrobci potom neuznávají reklamace na poškození skla vlivem špatného čištění.

 

Správný postup čištění skla:

Na navhčenou papírovou utěrku naneste trochu jemného popela z topeniště a jemně vyčistěte studené sklo. V případě potřeby cyklus opakujte. Pokud i tak na skle zůstavají skvrny, tak nastříkejte schválený čistič na skla krbů a kamen na papírovou utěrku (ne na sklo) a rozetřete ho po skle. Nechte chvilku působit a kontrolujte, aby čistič nezatekl na těsnící šňůry. Setřete čistič i nečistoty a vyleštěte. V případě potřeby je možné sklo doleštit běžnými prostředky na sklo.

 

SPRÁVNÝ ČISTIČ NA SKLA KRBŮ A KRBOVÝCH KAMEN KOUPÍTE V NAŠÍ PRODEJNĚ

 

ZPĚT


 

Jak vyměnit prasklé sklo krbových kamen?

 

Prasklé sklo se doporučuje nechat vyměnit buď autorizovaným technikem výrobce nebo Vaším prodejcem. Skla jsou speciální, a proto se doporučuje používat pouze originální skla. Při výměně skla se vždy mění i těsnění skla.

 

S PRASKLÝM SKLEM SE NESMÍ TOPIT! 

ZPĚT


 

Jak vyměnit šňůru ve dvířkách krbových kamen?

 

Špatnou těsnící šňůru se doporučuje nechat vyměnit buď autorizovaným technikem výrobce nebo Vaším prodejcem. Pokud se rozhodnete šňůru vyměnit svépomocí, je potřeba přesně zjistit typ a rozměr těsnící šňůry. Stará šňůra se odstraní, podklad se odmastí a nová šňůra se přilepí speciálním lepidlem. Po cca 6-8 hodinách je možná v kamnech opět zatopit. U krbových kamen a některých krbů je možné celá dvířka jednoduše vyjmout a odvézt do servisu - to je nejlepší varianta.

 

VÝMĚNU TĚSNÍCÍ ŠŇURKY NEPODCEŇUJTE A NEODDALUJTE!

 

ZPĚT


 

Jak vyměnit prasklou výstelku krbových kamen?

 

Prasklé výstelky topeniště se doporučuje nechat vyměnit buď autorizovaným technikem výrobce a nebo Vaším prodejcem. Pokud je to možné, používejte vždy originální díly a materiály. Výměnu vadných dílů proveďte neprodleně po zjištění poškození. Kdyby se v kamnech topilo i s poškozenou výstelkou topeniště mohlo by dojít k poškození vnitřního pláště kamen (ten už se nedá vyměnit).

U starších typů kamen, u kterých není možné sehnat originální díly, je možné vyrobit nové díly na zakázku. Tuto práci svěřte svému kamnáři.

 

POKUD JE TO MOŽNÉ, OBJEDNEJTE VŽDY ORIGINÁLNÍ DÍLY!

ZPĚT


 

Jak správně a efektivně topit v krbových kamnech?

 

Dávky paliva jsou pro všechna krbová kamna uvedena v návodu k obsluze. Obecně však platí, že je potřeba rychle vyvinout vysokou teplotu a tím posílit komínový tah. První dávka paliva by proto měla obsahovat větší množství menších kusů dřeva a několik kusů větších. K podpálení paliva se nesmí používat tekuté podpalovače a nedoporučuje se ani papír (papír často zanese rošt kamen a kamna potom špatně hoří). Ideální jsou tuhé podpalovače nebo podpalovače z dřevité hmoty s parafínem. Aby mělo palivo dostatek vzduchu tak je možné pootevřít dvířka krbových kamen. První dávku paliva se doporučuje nechat shořet při úplně otevřeném přívodu vzduchu. Nastartuje se tak komínový tah a vy můžete dál v pravidelných intervalech přikládat palivo a regulovat výkon spotřebiče.

Přikládat by se mělo vždy, jakmile předchozí dávka paliva dohořela do žhavých uhlíků a již nehoří plamenem. Přetápění topidla, a nebo přílišné škrcení přívodu vzduchu pro spalování vede k poškození krbových kamen a černání skla. 

Nejlepším pomocníkem pro správné topení je automatická regulace hoření. Ta porovnává teploty uvnitř topeniště s předepsanými hodnotami a reguluje přívod vzduchu tak, aby bylo hoření ekonomické. Prodlužuje se tak výrazně doba hoření a tím se snižeje výrazně spotřeba paliva. Jakmile palivo i při maximálně otevřené klapce EPV nedodává potřebné množství tepla, vyzve automatická regulace k přiložení paliva.

 

SUCHÉ DŘEVO A SPRÁVNÉ DÁVKY PALIVA – TO JE ZÁKLAD!

 

ZPĚT

 


 

Jak čistit teplovodní výměník krbových kamen?

 

K efektivnímu využití teplovodního výměníku kamen je nutná jeho čistota. Čištění je potřeba provádět pravidelně a důkladně. Ke každým kamnům s výměníkem Vám musí prodejce dodat speciální nástroj na čištění výměníku a seznámit Vás s jeho použitím. Před čištěním se doporučuje použít tzv. komínovou chemii, která saze uvolní a Vám se potom výměník snadněji čistí. Frekvence čištění teplovodního výměníku je závislá na kvalitě paliva a správném topení.

 

ČIŠTĚNÍ SVÉPOMOCÍ SPECIÁLNÍMI NÁSTROJI.

 

 

 

ZPĚT

 
Mobil: +420 777 540 700, E-mail: info@krby-kaspar.cz
Copyright © 2012 - 2024 Krby Kašpar - Dodávka krbů a komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková